Personvernerklæring

 

Personal Data Act (523/1999) 10§ and 24§ & GDPR (679/2016) articles 13, 14 and 30

1. Kontroller

Navn: Basecamp Explorer AS
Selskaps-ID: 979 581 297
Adresse: Mustads Vei 10, 0283 Oslo

2. Ansvarlig for data

Navn: Brita Knutsen Dahl
Epost: Brita@basecampexplorer.com

3. Kategorier av data

Basecamp Explorers personvernerklæring handler om følgende kategorier av data:

3.1 Personer som er ansatt i Basecamp Explorer AS, eller søker om ansettelse i Basecamp Explorer AS
3.2 Andre personer som kontakter Basecamp Explorer via e-post eller webside eller andre kanaler

I denne personvernerklæringen kan data om den registrerte også bli beskrevet som «du»

4. Kategorier av personlig data

Datafilene som handler om den registrerte i punkt 3.1 og 3.2 kan også inneholde følgende kategorier av data:

Personlige identifikasjonsnumre
Nasjonalitet, alder, kjønn, tittel eller yrke og morsmål
Arbeidsbakgrunn
Bankkontoinformasjon

5. Formålet med behandling av personlig data

Personlig data som gjelder den registrerte personen i punkt 3.1 – 3.2 kan håndteres for følgende formål:

– Kundebehandling
– Til å forbedre din brukeropplevelse
– For at Basecamp Explorer skal kunne møte sine juridiske og lovlige pålegg
– Analyse og statistikk

Personlig data om den registrerte i seksjon 3.1 kan også håndteres for følgende formål:

– Behandling og utvikling av kundeforholdet
– Markedsføring, markedsanalyser og studier

Personlig data om den registrerte i seksjon 3.2 kan også håndteres for følgende:

– Behandling og utvikling av forhold til ansatte og jobbsøkere
– Behandling av ansattes kontrakter og andre relevante ting

Personlig data kan også bli behandlet av Basecamp Explorers tilknyttete selskaper, hvis noen, i tråd med Personlig Data Act, GDPR og Data Protection Act.

6. Juridisk bakgrunn for behandling

Kontrolleren har rett til å håndtere data om den registrerte basert på:

– Tillatelse fra den registrerte
– Utførelse av en kontrakt med den registrerte eller en annen
– Juridiske forpliktelser som kontrolleren er underlagt
– Å beskytte viktige interesser for den registrerte eller en annen naturlig person
– Utførelse av en oppgave utført i offentlig interesse eller i utøvelse av offentlig autoritet hos kontrolleren
– Formålet med de legitime interessene som kontrolleren eller tredjepart forfølger, med unntak av der slike interesser er tilsidesatt av interesser eller grunnleggende rettigheter vedrørende informasjonen
– Den som krever beskyttelse av personopplysninger, særlig når den registrerte er barn

7. Vanlige kilder til informasjon

Informasjon om den registrerte samles fortløpende:

– fra telefonsamtaler, internett, e-post eller annet lignende
– med informasjonskapsler (cookies) og annen lignende teknologi

8. Tidsperiode for lagring av personlig data

Kontrolleren skal ikke lagre personlig data lenger enn nødvendig, tatt i betraktning formålet med håndteringen av informasjonen. Hvis en jobbsøker ikke blir valgt til en stilling hun/han har søkt på, skal vi ikke lagre data om henne/ham uten hennes/hans tillatelse. Hvis vi ikke mottar hennes/hans tillatelse, vil vi slette data om henne/ham umiddelbart. Hvis hun/han gir tillatelse, vil vi bevare denne i seks måneder. Etter dette vil vi slette informasjonen. Kontrolleren vurderer hver måned behovet for lagret personlig data.

9. Kategorier for mottakere av personlig data

Mottakere av personlig data fordeles på de følgende kategoriene:

– Basecamp Explorer´s tilknyttede selskap
– Tredjeparter som tilbyr skytjenester
– Tredjeparter som tilbyr regnskap, markedsføring og revisjon
– Tredjeparter som hjelper Basecamp Explorer med juridisk arbeid

Og all annen informasjon enn den som gjelder de registrerte i seksjon 3.1 kan bli brukt med den registrertes samtykke til markedsføringsformål i samsvar med personopplysningsloven og GDPR.

10. Regelmessig opplysning av data og informasjonsoverføringer utenfor EU eller Europeisk økonomisk område.

Informasjonen kan overføres og lagres til en server utenfor EU eller det europeiske økonomiske samarbeidsområde, for å bli behandlet av kontrolløren eller kontrollørens tilknyttete, på vegne av regjeringen i henhold til Finlands personopplysningslov, GDPR og databeskyttelsesloven.

11. Den registrertes rettigheter

Den registrerte har rett til å bruke alle nedenstående rettigheter. Spørsmål om rettighetene skal sendes til den som har ansvaret for datafilen, som er angitt i § 2. Rettighetene til den registrerte kan kun tas i bruk når den registrerte har blitt identifisert.

Retten til å vite

Etter å ha fremlagt tilstrekkelig og nødvendig informasjon, har den registrerte rett til å vite hvilke, hvis noen, data kontrolleren har lagret av henne/ham inn i registeret. Ved å gi den registrerte den ønskede informasjonen, må kontrolleren også informere den registrerte om registerets vanlige informasjonskilder, til hva personopplysninger brukes og hvor de blir vist.

Retten til å endre og slette

Den registrerte har rett til å be kontrolleren om å rette opp de unøyaktige og ufullstendige personopplysningene om den registrerte. Den registrerte kan be kontrolleren om å slette personopplysningene for den registrerte hvis:

• Personopplysningene ikke lenger er nødvendige i forhold til formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for:
• den registrerte trekker samtykke som behandlingen er basert på;
• Personopplysningene har blitt behandlet ulovlig; eller
• Personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse i EU eller medlemsstatsloven som regulatoren er underlagt.

Rett til begrensning av behandling

Den registrerte kan be kontrolleren om å begrense behandlingen av personopplysningene for den registrerte hvor ett av følgende gjelder:

• Nøyaktigheten av personopplysningene bestrides av den registrerte, i en periode som gjør det mulig for kontrolleren å verifisere nøyaktigheten av personopplysningene.

• Behandlingen er ulovlig og den registrerte motsetter sletting av personopplysningene og ber om begrensning av bruken i stedet; eller

• Kontrolleren ikke lenger trenger personopplysningene for behandlingens formål, men personopplysningene kreves av den registrerte for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

Dersom kontrolleren har begrunnet begrensningen av behandling av personopplysninger i de ovennevnte kriteriene, skal registeransvarlig gi beskjed til den registrerte før begrensningen fjernes.

Rett til å nekte

Når personopplysninger behandles for direkte markedsføringsformål, har den registrerte rett til til enhver tid å protestere mot behandling av personopplysninger om ham/henne for slik markedsføring, som omfatter profilering i den grad det er knyttet til slik direkte markedsføring.

Lukk

KONTAKT OSS

Fyll inn informasjon og vi tar kontakt med deg innen 1 virkedag.

  • DD dot MM dot YYYY
  • DD dot MM dot YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
1 1 1 11111