ENDRING I EIERSTRUKTUR

Økt satsning på opplevelse- og kvalitetsbasert reiseliv er driveren for at Basecamp Explorer Spitsbergen AS nå henter nye ressurser inn i selskapets eierstruktur. Norske Flakk Gruppen blir hovedaksjonær i Svalbards tredje største tilbyder av reiselivsprodukter, som siden oppstart har hatt fokus på klimavennlig drift og historieformidling.

Four people on snowmobiles looking at a large arctic winter valley on a Basecamp Explorer snowmobiling adventure.

«Flakk Gruppen viser vilje og evne til produktutvikling basert på ivaretakelse av eksisterende verdier, norsk kulturhistorie og respekt for miljøet. Vi mener deres grunnleggende filosofi og langsiktige strategi vil styrke vår konkurransekraft i Arktis ytterligere», sier Brita Knutsen Dahl, arbeidende styreleder og deleier, Basecamp Explorer Spitsbergen AS.

Brita Knutsen Dahl, som har utviklet og driftet Basecamp Explorer Spitsbergen AS i 20 år, går ut av eiergrupperingen, men fortsetter som styreleder i selskapet inntil videre. Svein Wilhelmsen, grunnlegger av Basecamp Explorer, vil eie 10 prosent etter endringene.

Flakk Gruppen blir hovedaksjonær
Opplevelse- og ekspedisjonsbasert reiseliv i Arktis har siden 1999 vært bærende for Basecamp Explorer Spitsbergens operasjoner på Svalbard. Virksomheten har utviklet unike produkter under sterk regulering i et av verdens mest sårbare klimaer. Basecamp Explorer Spitsbergen drifter i dag blant annet Isfjord Radio Adventure Hotel og Nordenskiöld Lodge. Nå trer Flakk Gruppen inn i eierstrukturen, og har fra 29. mars i år 60 prosent av aksjene i Basecamp Explorer Spitsbergen AS.

«Vi opplever at Flakk Gruppen, med sin portefølje under selskapet 620 NORD, er bygget på verdier, strategier og kriterier som er svært sammenfallende med våre.
Begge selskapene tilbyr opplevelser i særklasse i to av Norges mest spektakulære habitater; Sunnmøre og Svalbard. Kjernen i opplevelsene er overnattingssteder med karakter, og begge selskapene har fokus på historie-, kultur- og naturformidling, levert med høy kvalitet», sier Knutsen Dahl, som har jobbet i bedriften siden 2003.

Barents Aurora Invest AS, som er kontrollert av Reynir Indahl og Christian Sinding, går også inn som ny minoritetsaksjonær i Basecamp Explorer Spitsbergen AS. Reynir Indahl og Christian Sinding er fra før minoritetsaksjonærer i Basecamp Explorer Kenya, der bærekraftig turisme er et sentralt prinsipp. Med investeringen i Basecamp Explorer Spitsbergen utvides samarbeidet også mot nord, på en destinasjon der bærekraftig turisme i årene framover blir enda viktigere. Barents Aurora Invest vil eie 30 prosent av selskapet.

Langsiktig perspektiv for reiseliv i Arktis
Basecamp Explorer Spitsbergen AS tilbyr, som eneste norske operatør, etablert overnatting utenfor Longyearbyen. Isfjord Radio Adventure Hotel er i dag et delikat villmarkshotell, som har bevart struktur og elementer fra den tidligere radiostasjonen, som ble bygget i 1933.

Nordenskiöld Lodge er verdens nordligste, kommersielle overnattingstilbud, en robust hytte med særegen beliggenhet mellom Nordenskiöldbreen, majestetiske fjell og det arktiske havet.

I selskapets portefølje inngår også karakteristiske Basecamp Hotel i Longyearbyen, Fangststasjonen i Bolterdalen og en omfattende ekspedisjon- og utstyrsrigg, som blant annet inkluderer fraktbåter, snøskutere og en hundegård med 80 alaska huskyer.

«Siden 1999 har vi operert i et av verdens mest sårbare klimaer, og vi har alltid hatt fokus på at våre tilbud skal belaste miljøet i minst mulig grad. Reiselivet må ta grep slik at vi i fellesskap bidrar til å nå FNs klimamål. For oss betyr det ytterligere effektivisering av driften, men også utvikling av enda mer målrettede produkter til markedet. Vi mener Flakk Gruppen er rette partner i denne satsningen», sier Brita Knutsen Dahl.

«Vi ønsker ikke mange flere reisende med oss, vi vil heller at gjestene blir lenger når de tar turen til Arktis. Svalbard er under sterke reguleringer, noe som er helt avgjørende for at også fremtidige generasjoner skal få oppleve den mektige naturen og det fascinerende dyrelivet på 780 nord».

Ansvarlig for Flakk Gruppens satsing på Basecamp Explorer Spitsbergen, Jan Sverre Sivertsen, ser frem til å kunne bidra til den videre utviklingen på Svalbard. «Vi er både stolte og glade over å være med og utvikle Basecamp Explorer Spitsbergen videre, sammen med de dedikerte og kompetente medarbeiderne på Svalbard. Vi skal gjøre vårt beste for å bidra til å skape fremtidens bærekraftige reiselivsprodukt i Arktis», sier Sivertsen.

«Sammen med Flakk Gruppen og Barents Aurora Invest har Basecamp Explorer Spitsbergen AS som mål å være en foretrukket reiselivstilbyder og respektert operatør med langsiktige ambisjoner på Svalbard», avslutter Brita Knutsen Dahl.

Lukk

KONTAKT OSS

Fyll inn informasjon og vi tar kontakt med deg innen 1 virkedag.

  • DD dot MM dot YYYY
  • DD dot MM dot YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
1 1 1 11111