Løver: Mara Naboisho de store kattene prosjektet

Løver: Mara Naboisho de store kattene prosjektet

‘The Mara Noboisho Big Cat Prosject’ er en langsiktig tiltak til å observere og beskytte løver, leoparder og geparders populasjonen i både Naboisho Conservancy og nabo samfunn-eid land og conservancies. Prosjektet er støttet av Dyreparken gjennom Strømme-stiftelsen og realiseringen er koordinert av Basecamp Foundation i samarbeid med den danske zoologisk forening og Mara Naboisho Conservancy Ltd.

Populasjonen av løver i Kenya har blitt rapportert å avta med hundre løver årlig, og med mindre enn 2800 ville løver igjen i Kenya er populasjonen alvorlig truet. Med minst fem løver drept, seks husdyrbestand drept av løver, og tre tilfeller hvor løver angriper på mennesker som har blitt dokumentert de siste seks månedene i nærheten av Mara Naboisho Conservancy, utgjør rovdyr-menneske konflikter en alvorlig trussel mot Mara rovdyr. Antallet løver innenfor Naboisho Consercancy er anslått til å være rundt seksti.

Etter gjennomføringen av de store kattene prosjektet i løpet av de to siste kvartalene i 2011, har truslene mot løvene i Naboisho og potensialet og hasten av prosjektet blitt mer tydelige. Dokumentering rovdyr-menneske konflikter har aktivert prosjektgruppen å identifisere konfliktens ‘hot spot’, og skape en bedre forståelse av bevegelsen av løveflokker.

Bygninger eller forsterkninger av Maasai ‘bomas’ for å isolere seg for løver har blitt identifisert som et svært nyttig verktøy for å minimere konflikter ved å holde løver utenfor landsbyene til Maasaier om nettene, men også som et system for å forsterke samfunnets støtte for løve bevaringen. Turist engasjement i rovdyr observering vil også styrket gjennom forelesninger på seks camper som ligger innenfor Naboisho Conservancy, og en deling av bilder ordning er også under utvikling.

lion_wildlife_masaimara_3

Med trettifem løveflokker allerede identifisert og ti av dem er lagt inn på database, vil mer tiltak bli gjennomført for å utvikle et rovdyr anerkjennelse database, hovedsakelig på to andre tidligere uovervåket flokker. Den overvåkte informasjonen vil bli gjort tilgjengelig gjennom en web-side på Naboisho Conservancy sine nettsider, i tillegg til utvikling av en flokk-katalog og en læreplan for de som studerer for å bli guide på Koiyaki Guiding School.

lion_wildlife_masaimara_2


BLI MED

Ingen treff

 

Lukk

KONTAKT OSS

Fyll inn informasjon og vi tar kontakt med deg innen 1 virkedag.

  • DD dot MM dot YYYY
  • DD dot MM dot YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
1 1 1 11111