Om Svalbard

Fakta om Svalbard

Svalbard er en arktisk øygruppe omtrent midt mellom Norge og Nordpolen, med store områder vakker og uberørt villmark. Dette er isbjørnens hjem og rike. Det er få og spredte bosetninger, og menneskene lever i pakt med naturen. Her kan du lese mer om landskapet, historien, menneskene og natur- og dyrelivet på Svalbard.

Landskap

Svalbard utgjør alle øyer, holmer og skjær som ligger mellom 74°og 81° nordlig bredde og 10°og 35° østlig lengde. Spitsbergen er den største øya, med Newtontoppen som det høyeste fjellet, 1713 meter over havet. Landskapet består av fjell, sjøis og isbreer, og endrer drakt med tre årstider; sommer, polarnatt og vinter. Det finnes i dag 29 vernede nasjonalparker og naturreservater på Svalbard, og disse utgjør til sammen omtrent 65 prosent av landområdet.

Historie og nåtid

Svalbard ble oppdaget av Willem Barentsz i 1596. Etter ham fulgte engelskmenn og nederlendere, nordmenn og dansker, og etter hvert russere. Først og fremst for å utnytte naturressursene, men turisme og ekspedisjoner fant også sted tidlig. Frem til Svalbardtraktaten ble undertegnet i 1920 ble Svalbard sett på som et slags ingenmannsland, der alle hadde fri tilgang til jakt og ferdsel. Gjennom Svalbardtraktaten ble Svalbard en del av kongeriket Norge, som forplikter seg til å sikre truede dyrearter, naturtyper og kulturminner.

Mennesker

Det er et stort mangfold av mennesker på Svalbard. Mange med et eventyrlystent utgangspunkt. Det finnes ikke en opprinnelig lokal- eller urbefolkning, men de fleste som kommer forblir for alltid «Svalbardianer» i hjertet.
Longyearbyen er verdens nordligste bysamfunn med innbyggere fra omlag 50 nasjoner. Mennesker fra alle land som har sluttet seg til Svalbardtraktaten har rett til å drive næringsvirksomhet. Det er russisk aktivitet i gruvebyen Barentsburg, med cirka 450 innbyggere. Det er en polsk forskningsstasjon i Hornsund, og Ny-Ålesund er en viktig base for mange internasjonale forskere.

Dyreliv

Alle som bor på Svalbard er bevisst den mektige naturen. At det er vi som er gjester i isbjørnens rike. Det er finnes rundt 3000 isbjørn på Svalbard. I tillegg kommer tre landpattedyr: Svalbardrein, fjellrev og østmarkmus. Fjellrevbestanden er stor og stabil, og revejakt er tillatt for fastboende. Svalbardreinen var på et tidspunkt før Svalbardtraktaten nesten utryddet, men siden fredningen har bestanden økt kraftig, og i dag drives det jakt basert på kvoter. Det finnes omlag 15-20 sel- og hvalarter i havet. Hvalrossen og isbjørnen er totalfredet.

Fugl

Det er et yrende fugleliv på Svalbard om sommeren. Omlag 30 fuglearter kommer hit for å hekke, for eksempel vil du finne Ærfugl i stort antall rundt hele øygruppen. Når vinteren nærmer seg trekker de fleste artene vekk. Faktisk er Svalbardrypa den eneste som overvintrer. Mange arter trekker til norskekysten eller ut i Barentshavet, som er et av områdene i verden med mest sjøfugl. På sensommeren er det om lag 20 millioner fugler i dette havområdet. Alkekonge, havhest, polarlomvi og krykkje er de mest tallrike. Basecamp Explorers hotell på Isfjord Radio ligger inntil Kapp Linné fuglereservat.

Vegetasjon

Vegetasjonen på Svalbard er preget av et barskt klima med kort vekstsesong, lav temperatur, lite nedbør og næringsfattig jordsmonn. Artsmangfoldet er derfor relativt begrenset. Det finnes cirka 170 plantearter, og bare 6-7% av landarealet har vegetasjon. De mest frodige områdene finner du i de indre fjordstrøkene på Spitsbergen. Plantelivet er svært sårbart og all vegetasjon er derfor fredet.

Opplevelser og overnatting på Svalbard

Lukk

KONTAKT OSS

Fyll inn informasjon og vi tar kontakt med deg innen 1 virkedag.

  • DD dot MM dot YYYY
  • DD dot MM dot YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
1 1 1 11111