Isfjord Radios Venneforening

Isfjord Radio ble etablert i 1933 på Kapp Linné, ved munningen av Isfjorden på Spitsbergens vestkyst, som kystradio- og meteorologistasjon.

HISTORIEN BAK ISFJORD RADIO

Som følge av økt aktivitet hos SvalSat, ble det i 2003 etablert fiberforbindelse mellom Longyearbyen og Harstad. Denne ble tatt i bruk 1. februar 2004 og medførte kraftig reduksjon i Telenor Svalbards aktivitet på Isfjord Radio. Satellittkommunikasjonen ble avviklet, og satellittutstyret ble koplet bort sommeren 2005.

Epoken med Isfjord Radio som ”navlestreng” for telekommunikasjon til og fra Svalbard, ble avsluttet. Internt i Telenor er en 13 meters satellittantenne ført opp som verneverdig kulturminne med bakgrunn i betydningen stasjonen har hatt for Svalbard.

Isfjord Radio ble solgt fra Telenor Svalbard AS til Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS 1. januar 2006. Store deler av bygningsmassen for overnatting, bespisning og drift ble deretter utleid til Basecamp Explorer Spitsbergen AS, som tilbyr turer og overnatting for turister og fastboende.

VENNEFORENING

2019 er året der Isfjord Radios Venneforening stiftes. Initiativtakere er en dugnadsgjeng og andre entusiaster som ønsker å bidra til at stasjonen tas godt vare på, og at dens unike historie og betydning i fortid og nåtid, spres.  Den 13. februar 2020 ble den første generalforsamling med påfølgende styremøte avholdt. Isfjord Radios Venneforening er et faktum!!

VENNEFORENINGENS BAKGRUNN

Basecamp Explorer Spitsbergen AS sin oppstart av turistvirksomhet i 2008, inkluderte opplevelsesutvikling, historiefortelling, kulturell ivaretagelse og hotelldrift på Isfjord Radio. Interiørdesigner Halvor Bakke ble engasjert for å utføre en innvending interiørmessig oppgradering av stasjonen der helhetstenkning for interiør, fellesrom og ivaretagelse av stasjonens særegenhet var fokusområder. Undervegs i prosessen ble det klart at etterslepet og forfallet ved Isfjord Radio var så stort at egne budsjetter ikke var robuste nok. For å klare oppussingen på en tidseffektiv måte, ble det invitert til dugnad.

Dette ble en kjempesuksess for stasjonen som helhet, samt leietager Basecamp Explorer Spitsbergen (BCSP) og huseier Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Ikke minst ga det dugnadslaget muligheten til å være med på årlige turer til Svalbard og Isfjord Radio i regi av leietager (BCSP).  Siden da har rundt 150 personer lagt ned ca.
10 000 dugnadstimer på Isfjord Radio. Dugnadene er i sin helhet fasilitert, planlagt og finansiert av Basecamp Explorer Spitsbergen AS; reise og opphold, logistikk og materiell tilknyttet arbeidsinnsatsen.

Hilde Schjerven, leder for den nystartede venneforeningen, uttaler følgende:

«Dugnadsgjengen har, på lik linje med veldig mange andre, blitt svært glad i radiostasjonen. Venneforeningen er et initiativ med utspring fra dugnadsgjengen for å kunne gi noe tilbake til et unikt sted på jorda.»

Basecamp Explorer Spitsbergen AS har et genuint engasjement for radiostasjonens historie og betydning. Engasjementet ligger også forankret i Basecamp Explorer-gruppens verdisyn. Gjennom venneforeningen ønsker initiativtakerne å støtte selskapets arbeid for å bevare og utvikle den fysiske lokasjonen Isfjord Radio og dets nærområde.

Brita Knutsen Dahl, styreleder i Basecamp Explorer Spitsbergen AS, initiativtager til helårsreiseliv og ansvarlig for oppussingen av Isfjord Radio, uttaler videre:

«Vi er svært glade for å få en uavhengig og entusiastisk Venneforening som ønsker det beste for Isfjord Radio. Vi håper venneforeningen vil finne frem til gode prosjekter innen natur- og miljøaspektet på og rundt Kapp Linné, tilrettelegge for besøk innretta mot barn og unge, samt ivaretagelse av kulturskatten Isfjord Radio.» 

Inspirert av Basecamps 20-årsjubileum på Svalbard september 2019, ble venneforeningen startet etter initiativ fra mangeårig dugnadsdeltager og primus motor Hilde Schjerven. I forbindelse med jubileumsfeiringen, informerte Hilde Schjerven om venneforeningens tilblivelse. På dette tidspunktet talte potensiell medlemsmasse 180 mennesker, og et mulig mandat ble lansert.

VENNEFORENINGENS MANDAT

Venneforeningen har til hensikt å bidra til at stasjonen tas godt vare på. Venneforeningen skal også bidra til at stasjonens unike historie, samt forhenværende og fremtidige betydning, spres.
Aktuelle tiltak kan være å bidra til store og små miljøtiltak på og omkring stasjonen. Det kan være å utvikle informasjonsmateriell eller legge til rette for besøk av barn og unge, gjerne globalt, men også med tilknytning til bosetningene på Svalbard.

STYRETS SAMMENSETNING

Det nyvalgte styret består av 7 medlemmer:
Hilde Schjerven, leder
Brita Knutsen Dahl, nestleder
Arnt Lundberg, medlems- og økonomiansvarlig
Ane Helth Lundberg, barne- og ungdomsansvarlig
Prof. Jonas Åkerman, naturmiljø og akademia
Birgitte Tautra Vegsund, logistikk og reiseliv, fastboende Svalbard
Dagny Valaker, fastboende Svalbard
Styrets varamedlem: Therese Saga

For ytterligere informasjon kan foreningens nyvalgte leder,
Hilde Schjerven, kontaktes på telefon 474 63 835 eller hilde.schjerven@online.no
Organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret: 923 573 305
Bankforbindelse: DNB Tromsø. Kontonummer: 1506.34.38771
Medlemskap koster årlig kr. 200,-
Innmelding kan gjøres her via rubics

Lukk

KONTAKT OSS

Fyll inn informasjon og vi tar kontakt med deg innen 1 virkedag.

  • DD dot MM dot YYYY
  • DD dot MM dot YYYY
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
1 1 1 11111